Nieruchomości medyczne

Co to są nieruchomości medyczne?

Nieruchomości medyczne to nieruchomości, które przeznaczane są na cele medyczne lub zdrowotne, takie jak na przykład: kliniki, szpitale, centra medyczne, przychodnie lekarskie, laboratoria, ośrodki rehabilitacyjne i wiele innych.

Nieruchomości te są zwykle wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny i zaawansowane technologie medyczne oraz spełniają wymagania i standardy sanitarno-higieniczne.

Nieruchomości medyczne są szczególnie ważne sektorze opieki zdrowotnej, ponieważ zapewniają miejsca, w których lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści mogą świadczyć specjalistyczną opiekę medyczną i pomagać w diagnozowaniu i leczeniu chorób.

W ramach nieruchomości medycznych mogą być także prowadzone badania naukowe oraz szkolenia dla personelu medycznego.

Inwestycja w nieruchomości medyczne może przynosić duże zyski, ponieważ cały czas rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę zdrowotną w różnych dziedzinach medycyny.

nieruchomości medyczne

Wymagania jakie musi spełnić nieruchomość medyczna

Lokal lub budynek, w którym będzie prowadzana działalność lecznicza i wykonywane usługi medyczne musi spełniać określone wymagania.

Podstawowym dokumentem okreslajacym szczegółowe wymagania jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Do 2011 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia określało pewne normy dla projektowania i urządzania gabinetu lekarskiego.

 

Określone minimalne powierzchnie gabinetów medycznych: 

  • 12 m2 dla indywidualnej praktyki lekarskiej, 
  • 15 m2 dla gabinetu lekarza rodzinnego, 
  • 12 m2 dla gabinetu stomatologicznego (+8 na każdy kolejny unit). 

 

Wejście do gabinetu lekarskiego musi być ułatwione poprzez odpowiednio szerokie drzwi (min. 95 cm), podjazd lub windę.

Powierzchnia toalety powinna zapewniać pełny obrót wózka inwalidzkiego, który stanowi koło o średnicy 1,5 m.

PARTNERZY

Co warto sprawdzić przed zakupem lub najmem nieruchomości pod działalność medyczną?